Нашата Фирма
история .

Фирмата е създадена през 2001 година от г-жа Ирина Петрова – магистър по икономика от УНСС гр. София. Тя има 34 години стаж в областта на икономиката, счетоводната отчетност, и общественото администриране.
дейност.

Фирмата работи в сферата на комплексното счетоводно и административно обслужване. В своята дейност организацията се основава на многогодишния си професионален опит, бизнес етика и строго съблюдаване на нормативната уредба. Те са предпоставка за успешната ни работа с фирми представители на различни икономически браншове. Ние се гордеем с нашите бизнес партньори.
възможности .

За качествената услуга отговаря квалифициран персонал с високи трудови характеристики. Основна политика на фирмата е стриктното изискване за образователен ценз и етично бизнес поведение на нашите служители. Работният процес се основава на ползването на надежден софтуер и информационни технологии.

Back to Top